Populärvetenskaplig sammanfattning

Klassisk scrapie är en smittsam och dödlig sjukdom i centrala nervsystemet hos får och get. Sjukdomen har varit känd i mer än 250 år. Nor 98 är en atypisk form av scrapie som upptäcktes första gången i Norge 1998, därav namnet. Klassisk scrapie har påvisats vid ett tillfälle i Sverige. Två tackor i en finullsbesättning visade sig vara infekterade 1986. Fall av atypisk scrapie har konstaterats i de flesta europeiska länderna och i flera länder utanför Europa. Sverige har haft ett flertal fall de senaste åren. För klassisk scrapie kan inkubationstiden vara mellan ett till fem år, och eventuellt ännu längre. Medelåldern hos insjuknade djur är tre till fyra år. Utveckling av sjukdom är ärftligt betingad och känsliga djur utvecklar symtom snabbare. Symtom som ses vid scrapie är symtom från centrala nervsystemet. Dessutom kan djuren ha klåda som även kan resultera i håravfall som ofta är symmetriskt. Djuren kan få förändrat beteende, bli vingliga, få nedsatt allmänkondition, gnissla tänder, överreagera på ljud och beröring. Döden inträffar två veckor till sex månader efter insjuknandet. Vid Nor98 ses främst rörelsestörningar och djuren är i regel äldre än djur med klassisk scrapie.

Vad man vet idag är smittämnet ett mycket motståndskraftigt infektiöst protein (prion) som förorsakar hjärnförändringar. Smittvägarna är ännu inte helt klarlagda och djurens genetik påverkar hur mottagliga de är för sjukdomen. Man vet att fostervatten och moderkaka innehåller stora mängder smittämne och att tackan kan smitta till lammet vid lamning. Smittan kan överföras mellan djur och från nedsmittade fårhus och beten.

Det finns idag inga bevis för att Nor98 är spontant smittsam, men det kan inte heller uteslutas att den är smittsam. Det är möjligt att Nor98 kan vara en spontant uppträdande och/eller åldersrelaterad sjukdom hos små idisslare. Experimentellt kan man dock överföra den från djur till djur och förändringarna liknar då ibland mer klassisk scrapie. Sambanden är inte helt klarlagda och forskning pågår. Provtagning sker genom att hjärnvävnad från döda djur undersöks

Övervakning

Sedan 2002 ingår får och getter i TSE-övervakningen inom EU. Övervakningen fokuseras idag på självdöda eller avlivade djur. Syftet med övervakningen är att övervaka scrapiesituationen och inledningsvis ville man även undersöka om BSE förekom hos får och getter i EU. Mer information om lagstiftningen kring sjukdomen finns på Jordbruksverkets hemsida.

Om man misstänker sjukdomen

Klassisk scrapie och atypisk scrapie lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att inga djur får förflyttas till eller från besättningen. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.