Klinisk bild

Fisken uppvisar beteendeförändringar såsom slött och onormalt simsätt (balanssvårigheter). Observerade symtom är bleka gälar, utspänd buk, exophthalmi och ibland fjällficksödem samt blödningar i främre ögonkammaren och på buken.

Infektiös laxanemi (ILA) ger inte sjukdom hos människa.