Värddjur

ILA drabbar framförallt lax (Salmo salar)i kustvatten, men har även setts hos odlad regnbåge(Oncorhynchus mykiss). Viruset har också påvisats hos pollock (Pollachius virens) och torsk (Gadus morhua). Efter experimentell infektion har virusreplikation påvisats i flera fiskarter såsom öring (Salmo trutta), röding (Salvelinus alpinus) och strömming (Clupea harengus).