Förekomst

Sjukdomen beskrevs första gången i Norge i slutet av 1980-talet och har nu även påvisats i Skottland, Kanada, USA, Irland och Chile. Området, från Stavanger till svenska gränsen har aldrig haft något ILA-utbrott. Närheten till områden med infektion gör ändå att det finns skäl att, framförallt på den svenska västkusten, vara observant på symtom på sjukdomen.

För detaljerad information om förekomst se OIE

Rapporterad förekomst juli-dec 2013 (OIE)

Inflaxanemijanjun13