Epidemiologi

Sjukdomen förekommer i havsvatten, endast ett fåtal fall har påvisats i sötvatten. Virus kan påvisas i vattnet runt infekterade anläggningar. Försök har visat att viruset kan överleva flera veckor vid en vattentemperatur av 4 – 15oC.
Dödligheten kan variera stort men kan sammantaget omfatta upp till 90% i en besättning.
Sjukdomen kan överföras både vertikalt och horisontellt. Fiskar som överlevt virusinfektionen blir symtomfria smittbärare.