Beredskap och bekämpning

Området, från Stavanger till svenska gränsen har aldrig haft något ILA-utbrott. Närheten till områden med infektion gör ändå att det finns skäl att, framförallt på den svenska västkusten, vara observant på symtom på sjukdomen.

Sjukdomen är inte behandlingsbar och det finns inte heller något fungerande vaccin.
Vid misstanke på förekomst av smittämnet ska länsveterinär eller Jordbruksverket omedelbart informeras.

Se Epizootihandboken (SJV) Del II kap 5 Bekämpningsplan Epizootiska fisksjukdomar