Provtagning och diagnostik

För att diagnostisera sjukdomen uttas
virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta (för att utesluta andra virus).
blodutstryk och blodprov (3 ml heparinrör eller EDTA)
formalinfixera material för histopatologi från lever, mjälte och främre delen av tarmen.
Etanolfixerat material fråmhjärta, lever, mjälte för molekylärbiologisk diagnostik RT-PCR.

Proverna (eller hela fiskar) skickas till SVA avdelning för vilt, fisk och miljö med angivande om sjukdomsmisstanke. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer.
Observera smittrisken, vid misstanke på sjukdomen skall all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

SVA, provtagningsinstruktioner, fisk