Folkhälsoaspekter

Infektiös laxanemi (ILA) ger inte sjukdom hos människa.