Patogenes och patologi

Infektionsport är via gälar och troligen tarm. Infekterad vävnad är endothelialceller i hjärta, lever, mjälte m.fl. Fisken uppvisar yttre symtom såsom mörkfärgning och bleka gälar, utspänd buk, exophthalmi och ibland fjällficksödem samt blödningar i främre ögonkammaren och på buken. Öppnas fisken ses ofta ascites och blödningar i bukfett och inre organ. Mag-tarmkanalen kan vara fylld med ett vattnigt sekret.

Sektionsfynd
Notera de bleka gälarna, den svullna och mörkfärgade levern, samt den rikliga förekomsten av petekiella blödningar på visceralt fett och pylorusblindsäckar. Petechier kan också ses på simblåsans vägg och mjälten är ofta förstorad.
Bildkälla: Trygve P. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo

Ascites
Mörk och svullen lever, petechiella blödningar på visceralt fett och ascites med hemorrhagiskt inslag.
Bildkälla: Trygve P. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo

Interstitiella blödningar i njurarna
Hos fisk ligger njurvävnaden inbäddad i hematopoetisk vävnad. Här ses interstitiella blödninger i njurarna, ILA kan även ge tubulära nekroser.
Bildkälla: Trygve P. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo

Levernekroser
I det terminala stadiet av ILA ses fokala levernekroser, ofta lokaliserade runt en ven. I bildens högra del finns också ett hemorrhagiskt inslag i nekrosen, observera att fisk har kärnförande erytrocyter.
Bildkälla: Trygve P. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo