Provtagning och diagnostik

Virusgenom kan påvisas i infekterat material (hudlesioner, sekret, blod eller inre organ) med PCR-metodik. Virusisolering kan utföras och ett flertal olika cellkulturer kan användas. Poxvirus kan även påvisas genom elektronmikroskopering av material från hudlesioner.

Histopatologi kan vara av stort värde för diagnosen.

Serologiska tester finns tillgängliga men eftersom immunsvaret vid infektion med LSD-virus framförallt är cellmedierat är antikroppsnivån ofta låg hos infekterade djur.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning