Patogenes och patologi

Hudlesionerna utgörs av gråröda massor med kasseös nekros i centrum. Likartade förändringar kan ses i luftvägar inklusive lungor, våm, löpmage, livmoder och juver. Histologiskt ses en koagulationsnekros omgiven av makrofager och lymfocyter men även av plasmaceller, neutrofila granulocyter och fibroblaster. Typiska, stora intracytoplasmatiska inklusioner kan ses i olika celler vid kanten av lesionen.