Folkhälsoaspekter

Lumpy skin disease orsakas av ett poxvirus som tillhör samma familj som människans utrotade smittkoppsvirus, men som inte ger sjukdom hos människa.

Comments are closed.