Epidemiologi

Sjukdomen sprids huvudsakligen via insekter. Insektsarter som visats spela en roll i smittspridningen är olika typer av bitande flugor, svidknott,  myggor och hårda fästingar.

Smitta via direktkontakt anses vara av liten betydelse. Viruset kan överföras med saliv via t.ex. foder och vatten.  Spridningen är vanligen långsam men plötsliga intensiva utbrott ses emellanåt.

Förflyttningar av djur bidrar till spridningen till betydande del. Genomgången sjukdom ger livslång immunitet.