Differentialdiagnoser

Pseudolumpy skin disease (Allertonvirus, bovint herpesvirus typ 2), orsakar en mildare sjukdom som ibland misstagits för Lumpy skin disease. Vid denna infektion uppstår hudlesioner plötsligt efter mild feber och de är ytligare och läker av snabbare efterlämnande intakt hud.

Andra sjukdomar av differentialdiagnostiskt intresse är:

  • fotosensibilitet
  • insektsbett
  • urtikaria
  • streptotrikos