Etiologi

Lumpy skin disease orsakas av ett virus tillhörigt genus Capripoxvirus, familjenPoxviridae. Detta virus är nära besläktat med de virus som orsakar får- och getkoppor och korsreaktionen mellan dessa är avsevärd.

LSD-virus har liksom övriga poxvirus en hög motståndskraft mot yttre påverkan. Det kan överleva minst en månad i uttorkade hudlesioner men är känsligt för extrema pH-värden och höga temperaturer.