Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 4-14 dagar.
Uppträdandet av hudförändringar föregås av bifasisk feber, ökad salivering samt flytningar från nos och ögon. Samtidigt ses ibland även anorexi, generaliserad lymfadenit och ventrala ödem i ben, buk och dröglapp. Vid milda fall kan de senare symtomen utebli. Samtidigt med den andra febertoppen uppstår knölar av varierande diameter i huden. Dessa är hårda, omfattar hela hudens tjocklek och kan ses var som helst på kroppen. Likartade lesioner kan ses i synliga slemhinnor. Generell förstoring av ytliga lymfknutor föreligger.

Efter några dagar avgränsas knölarna av en nekroszon, men den centrala delen kvarstår länge vilket ger ett mycket karakteristiskt utseende. Då knölarna släpper eller avlossas efterlämnar de ett djupt sår som ofta blir sekundärinfekterat med bakterier.  Huden blir permanent ärrad, vilket gör skinnen praktiskt taget värdelösa. Vanligen uppgår konvalescensfasen till flera månader och olika komplikationer är vanliga. Dräktiga djur kan abortera och tjurar kan bli tillfälligt sterila. Sekundärinfektioner kan också ge hältor och mastiter. Djur i alla åldrar kan drabbas, men unga individer oftast allvarligare.

”Knölar” med olika storlek
Multipla noduli i huden hos ko med LSD. Noduli involverar vanligtvis både dermis och den subkutana vävnaden, och ibland även underliggande muskulatur. De har vanligtvis en diameter på 0,5 till 5 cm. De är fasta, välavgränsade och lite platta apikalt.
Bildkälla: FAO/ D. Sylla

Hudkratrar bildas
Noduli kan avläka, men det vanligaste är att de centrala delarna av noduli nekrotiseras och det bildas därigenom en konformad sekvester som slutligen faller av. Kvar blir ett djupt kraterformat ulcera som sekundärinfekteras, och lymfangit och lymfadenit utvecklas ofta.
Bildkälla: Noah´s Arkive, PIADC/ CSFPH