Beredskap och bekämpning

Fria länder har strikt kontroll av livdjur, nötkött, hudar och sperma från infekterade områden. Vektorkontroll på båtar och flygplan rekommenderas. Detta har dock visat sig svårt att säkerställa i praktiken.

Levande attenuerat vaccin har använts med framgång och immuniteten anses vara livslång. Vaccination med fårkoppvirus ger också skydd mot infektion. I icke endemiska områden är omedelbar utslaktning av infekterade djur och vaccination att föredra.