Populärvetenskaplig sammanfattning

horse

Nötkreatur är det enda tamdjur som kan drabbas av Lumpy skin disease. Sjukdomen förekommer i stora delar av Afrika men har sedan flera år etablerat sig i Mellanöstern och från 2013 även i Turkiet. Första fallet i EU rapporterades från Grekland under 2015. Även Ryssland rapporterade 2015 sitt första fall av lumpy skin disease.

Den kliniska bilden hos nötkreatur varierar, alltifrån dödsfall till enstaka hudutslag utan övriga symtom. Inkubationstiden är 2 – 4 veckor. I fall med tydliga symtom ses knappformiga runda hudutslag inom 48 timmar efter en inledande feberstegring. Utslagen ses över hela kroppen, alltifrån några enstaka till flera hundra. Djuren blir allmänpåverkade och aptitlösa. De får ödem på buk, ben och i dröglapp. Beroende på var utslagen sitter ses t.ex. ögon- och nosflöde samt salivation. Kopporna kan bli infekterade och bilda bölder. Normalt läker hudförändringarna först efter flera månader och ger bestående ärrbildning. Hudarna blir därför i praktiken värdelösa. Nötkreatur i alla åldrar insjuknar, men unga individer drabbas oftast hårdast.

Sjukdomen orsakas av poxvirus och är närbesläktat med får- och getkoppsvirus, liksom med människans utrotade smittkoppsvirus. Sjukdomen smittar via direktkontakt mellan djur, men spridning via flugor, moskiter och andra insekter anses viktigast. Snabbaste sättet att bekräfta diagnosen är påvisande av poxvirus genom elektronmikroskopering av material från hudlesioner på det drabbade djuret. Virusgenom kan påvisas i infekterat material (hudlesioner eller inre organ) med PCR

Lumpy skin disease lyder under epizootilagen. Vid misstanke om att nötkreatur drabbats av sjukdomen skall veterinär genast tillkallas. Innan veterinär anlänt måste åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning. Det innebär att drabbade djur tas inomhus tillsammans med ev. andra djur i gruppen. Övriga nötkreatur som kan ha kommit i kontakt med sjuka djur tas också in. Flyttning av insjuknade djur från gården eller till stallbyggnader med andra djur får inte ske. Personer, fordon eller andra föremål som kan ha kommit i kontakt med drabbade djur får inte lämna gården. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.