Värddjur

LSDV är mycket värdspecifikt och infekterar i princip bara nötboskap (Bos taurus och Bos indicus) och vattenbuffel. Experimentellt har giraff kunnat infekteras och en låg prevalens seropositiva djur har funnits hos vissa antiloparter.