Historik och kuriosa

Swine vesicular disease beskrevs först från Lombardiet i Italien 1966 och har sedan dess rapporterats bland annat från flera europeiska länder, Hongkong och Japan. 

Swine vesicular disease har aldrig diagnostiserats i Sverige som, liksom övriga nordiska länder, betraktas som fritt från sjukdomen.