Epidemiologi

Infekterade djur utsöndrar virus via brustna blåsor men även i urin och faeces. Sjukdomen sprids genom direktkontakt men även indirekt via kontaminerad miljö. Fekalt kontaminerade fordon är en viktig infektionskälla. Mindre hudskador kan utgöra infektionsport. Viruset kan troligen spridas även med sperma. Luftburen smitta är av liten betydelse. Spridningen mellan djur inom en box går snabbt men mellan boxar är den mer oregelbunden.

Alimentär smitta är av stor betydelse när det gäller spridning mellan områden/länder. Swine vesicular diseasevirus överlever länge (>1 år) i kött och köttprodukter som kallrökt korv och sjukdomen kan spridas genom utfodring med okokt matavfall. Djur med subklinisk infektion kan också sprida smittan vid t.ex. transport och försäljning.