Folkhälsoaspekter

Gris utgör det naturliga värddjuret för SVDV. Det har förekommit smitta till människa i laboratoriemiljö. Det finns även ett antigent besläktat humant enterovirus, coxsackie B5, som ger infektion med främst luftvägssymtom.