Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2–7 dagar.
Sjukdomen kan debutera med hög feber en eller två dagar men ofta upptäcks den då flera djur i besättningen plötsligt blir halta. Blåsor utvecklas i kronranden men ses även upp längs benen samt på tryne, tunga och spenar. Djur i miljöer med mycket strö får ofta mycket ringgradiga förändringar till skillnad från djur som hålls på hårda golv. Vesiklerna spricker snart och efterlämnar grunda kraterlika sår. Klövhornet släpper men hornkapseln lossnar sällan helt som vid mul- och klövsjuka. Morbiditeten är ofta hög men mortaliteten försumbar.

Djuren tillfrisknar snabbt. En mörk rand växer ner med nybildat klövhorn och mätning av dennas avstånd till kronranden kan användas för att uppskatta den tid som förflutit sedan infektionen introducerats i en besättning. Subkliniska infektioner förekommer. Vid ett fåtal utbrott i Europa har centralnervösa symtom noterats.

Blåsor som snart spricker utvecklas på kronranden och även upp längs benen.
Bildkälla: Iowa State University, College of Veterinary Medicine / CFSPH