Beredskap och bekämpning

Vid misstanke om swine vesicular disease (SVD) är det viktigt att snabbt förhindra vidare smittspridning genom att stoppa samtliga indirekta och direkta kontakter med andra grisar, eftersom sjukdomen är mycket smittsam. Berörda myndigheter måste kontaktas för att hjälpa till att utreda misstanken, och om misstanken konfirmeras, påbörja bekämpningen.

Bekämpningen av SVD styrs av ett EU-gemensamt bekämpningsdirektiv (92/119/EU). Provtagning och diagnosticerande styrs av kommissionsbeslut 2000/428/EU.

Motivet för bekämpning av swine vesicular disease är främst dess stora likhet med mul- och klövsjuka och det är därför mest aktuellt i länder som är fria från denna sjukdom. Förekomst av swine vesicular disease-infektion inom ett land jämställs med mul- och klövsjuka av länder som är fria vilket utgör ett exporthinder. Bekämpandet inkluderar vanligen utslaktning av infekterade besättningar, kontroll och reglering av utfodring med matavfall och reglering av transport och försäljning av djur. SVD kan inte behandlas och inga vacciner finns tillgängliga.

Se Epizootihandboken (SJV) Del II kap 9 Bekämpningsplan Swine vesicular disease