Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.
Laboratoriediagnostik är nödvändig för att skilja SVD från mul- och klövsjuka och proverna ska hanteras som misstänkta mul- och klövsjukeprover.

Virus kan påvisas med metoder som detekterar virusantigen eller genom odling. Lämpligaste provmaterial utgörs av innehåll och vägg från obrustna blåsor. Virus kan också påvisas i blodprover tagna under feberfas eller i fecesprover från grisar med och utan lesioner.
Serumantikroppar kan påvisas med ett flertal olika metoder och detta används för detektion av subkliniska infektioner samt för klarläggande av spridningsgrad.

Provtagning och diagnostik styrs av kommissionsbeslut 2000/428/EU

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning