Differentialdiagnoser

Den kliniska bilden vid swine vesicular disease är ofta kliniskt mycket lik bilden vid andra vesikulära sjukdomar hos gris:

Grisar som uppvisar blåsbildningar i mun, på tryne, fötter eller spenar skall alltid i första hand förutsättas ha mul- och klövsjuka tills dess annat har visats. .
Laboratoriediagnostik är nödvändig för att skilja SVD från mul- och klövsjuka!