Etiologi

Swine vesicular diseasevirus (SVDV) tillhör gruppen porcina enterovirus inom familjen Picornaviridae

SVDV är antigent besläktat med coxsackie B5-virus hos människa. Dessa virus differentieras med RNA-hybridiseringstester.

Picornavirus är icke höljeförsedda vilket gör att de är relativt motståndskraftiga mot fettlösande rengöringsmedel. Till skillnad från mul- och klövsjukevirus (som också är ett picornavirus) är SVDV också mycket pH-stabilt. Det kan överleva mellan pH 2 och 12 och tål väl temperaturer mellan +4 och -20°C vilket gör att det överlever länge i kött och köttprodukter. Virus persisterar också länge i omgivningen, och har t.ex. kunnat isoleras från daggmaskar i jord där infekterade djur gått. SVDV är känsligt för bl.a. klor- och joddesinfektion.