:: Epiwebb ::
topbild
Mul- och klövsjuka (MK)

Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2–8 (14) dagar.
Inkubationstiden är vanligen mellan 2 och 8 dagar, men kan vara så kort som 24 timmar eller så lång som 14 dagar enligt OIE. Symtombild och uppträdande i en besättning skiljer sig något mellan djurslagen (se beskrivning under respektive djurslag).

Utifrån lesionernas utseende kan dessa åldersbestämmas vilket är oerhört viktigt vid smittspårning

Lesionernas utveckling över tid:
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/fmd/about/cattle.htm
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/fmd/about/pigs.htm
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/fmd/about/sheep.htm