Värddjur

Viruset orsakar sjukdom hos karpfiskar, gädda, sebrafisk (Danio rerio) och guppy (Lebistes reticulatus med flera arter.