Epidemiologi

Viruset har kunnat påvisas utanför sitt värddjur efter 5 veckor i sötvatten vid 10 oC. Sjukdomsutbrott sker vid en vattentemperatur mellan 11 – 17oC ofta under vårperioden..
Parasiter såsom kräftdjur och iglar kan fungera som vektorer och överföra viruset. Även fiskätande fågel, såsom häger har påvisats kunna överföra virus kortare distanser.