Epidemiologi

Viruset har kunnat påvisas utanför sitt värddjur efter 5 veckor i sötvatten vid 10 oC. Sjukdomsutbrott sker vid en vattentemperatur mellan 11 – 17oC ofta under vårperioden..
Parasiter såsom kräftdjur och iglar kan fungera som vektorer och överföra viruset. Även fiskätande fågel, såsom häger har påvisats kunna överföra virus kortare distanser.

Comments are closed.