Patogenes och patologi

Vanliga fynd är exoftalmus, bleka gälar, en utspänd buk med vätska i bukhålan samt små blödningar i hud och gälar. Öppnar man fisken hittar man blödningar i inre organ inklusive muskulatur, simblåsa och hjärna samt seg mucoid avföring. Ibland ser man också vita härdar i lever och njure (nekroser).

Histopathologiska förändringar kan ses I de flesta organ. I lever och blodkärl ser man ödematösa, perivasculär degereration och nekros. I lever ses även hyperemi och multipla fokala nekroser och degeration. Hjärtat uppvisar perikardit och infiltration i myokardiet, fokal degeneration och nekroser. Njuren har skador i den exkretoriska och hematopoetiska vävnaden. Ansamlingar av död vävnad ses i lumen av renala tubuli.