Klinisk bild

Den sjuka fisken är ofta mörkfärgad, har exofthalmi och en långsam andning. Fisken simmar slött med sporadiska hyperaktiva perioder.
Vanliga fynd är också bleka gälar, en utspänd buk med vätska i bukhålan samt små blödningar i hud och gälar.

Vårviremi hos karp (SVC) ger inte sjukdom hos människa.