Beredskap och bekämpning

Terapi och vaccin saknas.
Vid misstanke om förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

Se Epizootihandboken (SJV) Del II kap 5 Bekämpningsplan Epizootiska fisksjukdomar