Förekomst

Sjukdomen förekommer i Asien, Kanada och flera europeiska länder. Norden anses fritt från sjukdomen. Under 2006 har sjukdomsutbrott rapporterats från Kanada, Tjeckien, och Storbritannien. Under första halvan av 2007 har utbrott rapporterats från Storbritannien.

För detaljerad information om förekomst se OIE

Rapporterad förekomst juli-dec 2014, (OIE)

Vårviremikarp julidec14