Folkhälsoaspekter

Vårviremi hos karp (SVC) ger inte sjukdom hos människa.