Provtagning och diagnostik

För att diagnostisera sjukdomen uttas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta.
Proverna (eller hela fiskar) skickas till SVA avdelning för vilt, fisk och miljö med angivande om sjukdomsmisstanke. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer. Observera smittrisken, vid misstanke på sjukdomen skall all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

SVA, provtagningsinstruktioner, fisk