Värddjur

Virus angriper alla laxfiskar och har även påvisats hos vildlevande sådana. Icke laxartade fiskar såsom ål, gädda m.m. kan också infekteras. Framför allt yngel drabbas.