Klinisk bild

Sjukdomen ger sig vanligen till känna i form av plötslig hög dödlighet bland fiskyngel. Fisken uppvisar yttre symtom såsom mörkfärgning och ascites. Häftiga korkskruvsliknande simrörelser är karakteristiskt.

Infektiös pankreasnekros (IPN), serotyp sp, ger inte sjukdom hos människa.

Hög dödlighet
Plötsligt sjukdom och hög dödliget är typiskt hos laxyngel med infektiös pankreasnekros.
Bildkälla: Trygve T. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo