Patogenes och patologi

Fisken uppvisar yttre symtom såsom mörkfärgning och ascites. Öppnas fisken ses ofta blödningar i bukfett och inre organ. Mag-tarmkanalen kan vara fylld med ett vattnigt sekret.

Bleka inre organ
Vid Infektiös pankreasnekros ses ofta en blek lever. Även mjälte och njure kan vara bleka. Petechiella blödningar ses ofta på pylorusblindsäckar och visceralt fett, och ascites, ibland med hemorrhagiskt inslag, förekommer också.
Bildkälla: Trygve T. Poppe, Veterinärhögskolan, Oslo

Pankreasnekros, histologi
Den typiska lesionen vid IPN är nekros av exokrina pankreas. Ofta ses olika stadier av degneration och nekros samtidigt. Centralt i bilden ses nekros av enstaka celler i exokrina pankreas. En omfattande nekros ses i bildens nedre högra hörn.
Bildkälla: Torunn Taksdal, Veterinærinstituttet Oslo