Förekomst

Sjukdomen är vanligt förekommande i hela Europa, inklusive våra grannländer. IPN serotyp Ab förekommer i Sverige, medan serotyp Sp endast har påvisats vid enstaka tillfällen, senast 2005 på västkusten. Serotyp Sp är den allvarligare formen och ingår i epizootilagstiftningen.

För detaljerad information om förekomst se OIE

Rapporterad förekomst juli-dec2014

IPNjuldec14