Epidemiologi

Sjukdomen kan överföras både vertikalt och horisontellt. Fiskar som överlevt virusinfektionen blir symtomfria smittbärare.