Etiologi

IPN en virussjukdom som orsakas av ett virus i familjen Birnaviridae, genusAquabirnavirus. Olika serotyper kan ge upphov till IPN. Serotyp Ab förekommer i Sverige, medan serotyp Sp endast har påvisats vid enstaka tillfällen, senast 2005 på västkusten. Serotyp Sp är den allvarligare formen och ingår i epizootilagstiftningen. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever i både söt- och saltvatten samt tål djupfrysning och intorkning under lång tid.