Beredskap och bekämpning

Någon effektiv behandling finns idag inte men försök att framställa vaccin pågår.
Fall av IPN serotyp Ab är anmälningspliktig och medför restriktioner enligt Jordbruksverket, medan serotyp Sp hanteras av epizootilagstiftningen. Vid misstanke på förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär eller Jordbruksverket omedelbart informeras.

Se Epizootihandboken (SJV)