Folkhälsoaspekter

Infektiös pankreasnekros (IPN), serotyp sp ger inte sjukdom hos människa.

Comments are closed.