Folkhälsoaspekter

Infektiös pankreasnekros (IPN), serotyp sp ger inte sjukdom hos människa.