Värddjur

Afrikansk hästpest kan infektera hästar, mulor,  åsnor, zebror, kameler och hundar. Hästar är känsligast och mortaliteten bland  dessa djur är mycket hög. Mulor och särskilt åsnor är mer resistenta och  drabbas vanligen av mild sjukdom. Zebror blir vanligen subkliniskt sjuka och  misstänks utgöra sjukdomens reservoar. Även  kameler kan infekteras subkliniskt. Rapporter om seropositiva elefanter  har förekommit, men idag tror man att seroreaktionen eventuellt var ospecifik,  dvs. falskt positiv. Hundar har infekterats under experimentella förhållanden  samt efter förtäring av infekterat kött.