Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA  alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och  undersökningsmaterial.

Vid akut förlopp är sjukdomsbilden  mycket typisk och diagnosen kan då ställas kliniskt. I områden där sjukdomen  förekommer enzootiskt är symtomen ofta mer diffusa och milda former är vanligt.

I båda fallen bör  diagnosen bekräftas genom påvisande av virus genom odling, PCR eller antigen-ELISA  från djur i febrilt stadium, då viremin oftast förlöper parallellt med febern.  Observera att vaccination kan ge falskt negativt resultat i antigen-ELISA,  eftersom cirkulerande antikroppar kan interferera med testen. Även organprover  kan användas för virusisolering.

Antikroppar kan  detekteras vanligen 1–2 veckor efter infektionens början.
Epizootihandboken (SJV) Kap18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning