Etiologi

Afrikanskt  hästpestvirus är ett dubbelsträngat RNA virus som tillhör familjen Reoviridae, genus Orbivirus och är nära besläktat med bluetonguevirus. Nio  olika serotyper är kända, alla stammar har dock minst ett gemensamt antigen.  Serotyp 9 är vida spritt i endemiska områden, medan serotyp 1-8 återfinns i  begränsade områden. De flesta utbrott av Afrikansk hästpest utan för Afrika har  orsakats av serotyp 9.

Virus är relativt  stabilt och klarar temperaturvariationer, uttorkning och förruttnelse. Det  inaktiveras dock vid temperaturer över 60°C. Det är känsligt för höga och låga  pH-värden och avdödas av 0,1 % formalinlösning på 48 timmar.