Populärvetenskaplig sammanfattning

horse

Afrikansk hästpest är en virussjukdom som sprids via blodsugande insekter, främst svidknott. Sjukdomen drabbar hästdjur. Hästar som insjuknar får feber, svullnader runt ögon, på läppar, tunga och ibland under bröst och buk. Dödligheten är hög.  Idag finns afrikansk hästpest främst i Afrika, söder om Saharaöknen. Omkring 1990 hade man utbrott i norra Afrika, Spanien och Portugal. Utbrott har historiskt även förekommit i mellanöstern, Indien och Pakistan. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige.

Sjukdomen uppträder i fyra olika former beroende bland annat på det drabbade djurets immunologiska status samt virusets egenskaper. Den kliniska bilden kan variera från enbart feber till feber i kombination med olika cirkulatoriska förändringar såsom blödningar och vätskeutträde i vävnaden. Vid den mest akuta formen får hästen vätskeansamlingar i lungorna och svår andnöd med hosta och skummande ödemvätska från näsborrarna. I andra fall kan karakteristiska svullnader runt ögonen och i resten av ansiktet, halsen och kring bogen ses. Trots att hästarna kan bli mycket sjuka så vill de ofta fortsätta att äta, något som inte ses vid andra infektionssjukdomar hos häst.

Det virus som orsakar afrikansk hästpest smittar och sprids via svidknott. De svidknott som fungerar ”bäst” som smittspridare är vissa Culicoides-arter som också har påvisats i flera europeiska Medelhavsländer. Det är osäkert om svenska svidknott skulle kunna fungera som smittspridare. Infekterade hästar utgör ingen smittfara vid direktkontakt, men infekterade hästar har virus i blod, vävnader och kroppsvätskor (inklusive sperma). I normalfallet krävs dock svidknott för att smittan ska spridas till andra hästar. Diagnosen ställs genom påvisande av virus genom odling, med PCR eller med antigen-ELISA. Blodprov för att hitta antikroppar mot sjukdomen kan tas 1–2 veckor efter infektionens början.

Afrikansk hästpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att en häst drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning.Detta innebär att man tar in hästen inomhus och försöker skydda den från svidknott (stäng dörrar och fönster eller sätt myggnät för). Andra hästar som kan ha smittats bör också tas in. Man får absolut inte förflytta hästar som kan ha smittats till något annat stall. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

African Horse Sickness Website