Beredskap och bekämpning

Inom EU ska konstaterat smittade hästar eller hästar som uppvisar kliniska symptom på afrikansk hästpest avlivas utan dröjsmål. Icke immuna djur kan skyddas genom att  hållas uppstallade och skyddade från insekter under nätterna. Polyvalent  attenuerat vaccin har använts med framgång i enzootiska områden. Dessa vacciner  bör, på grund av risken för återgång till virulent form hos virus, inte  användas där sjukdomen normalt inte förekommer. Full immunitet uppnås efter  upprepade vaccinationer vilket tar ca fem månader. Immuniteten är sedan lång,  ca sex år.

Se Epizootihandboken (Jordbruksverket) Del II kap.1 Bekämpningsplan Afrikansk hästpest