Historik och kuriosa

En hästsjukdom  som sannolikt skulle kunna vara Afrikansk hästpest finns beskriven i ett  arabiskt dokument (Le Kitab El-Akoua El-Kafiah Wa El Chafiah) från 1300-talet.  En annan tidig beskrivning kommer från jesuitmunken fader Monclaro som 1569 rapporterade  om en dödlig sjukdom som drabbade hästar som importerades från Indien till  Östafrika. 1719 dog 1700 hästar i ett stort utbrott i Sydafrika. Redan då hade  man upptäckt att vinterns frost hejdade sjukdomsutbrotten. 1854-1855 dog  närmare 70 000 hästar, motsvarande 40 % av hela populationen, i ett av de  värsta utbrotten i Sydafrika. M’Fadyean (1900), Theiler (1901), Nocard (1901) och Sieber  (1911) kunde till slut visa att det var ett virus som orsakade Afrikansk  hästpest.